Tellow hanteert het onderstaande Referentie Grootboek Schema (RGS): 

Goodwill
Tot nu toe afgeschreven goodwill
Aanschaf bedrijfspand
Tot nu toe afgeschreven bedrijfspand
Aanschaf personenauto
Tot nu toe afgeschreven personenauto
Aanschaf bedrijfswagen
Tot nu toe afgeschreven bedrijfswagen
Bedrijfsmiddelen
Tot nu toe afgeschreven bedrijfsmiddelen
Resultaat van het boekjaar
Eigen vermogen
Privé-stortingen
Privé-opnamen
Meewerkvergoeding partner
Fiscale oudedagsreserve
Financiering 1
Financiering 2
Financiering 3
Lening (Te betalen) 1
Lening (Te betalen) 2
Lening (Te betalen) 3
Kas
Bankrekening 3
Bankrekening 4
Bankrekening 5
Kruisposten
Klanten
Voorziening dubieuze klanten
Lening (Te ontvangen) 1
Lening (Te ontvangen) 2
Lening (Te ontvangen) 3
Lening (Te ontvangen) 4
Vooruitbetaalde facturen/ te factureren omzet
Leveranciers
Netto lonen
Vakantiegeld
Overige salarisreserveringen
Pensioenpremies
Te betalen omzetbelasting (hoog)
Te betalen omzetbelasting (laag)
Te betalen omzetbelasting (overig)
Te betalen omzetbelasting (privégebruik)
Te betalen omzetbelasting (verlegd)
Te betalen omzetbelasting (verlegd buiten EU)
Te betalen omzetbelasting (verlegd binnen EU)
Voorbelasting
Kleineondernemersregeling (KOR)
Omzetbelasting vlg aangiftes
Te betalen omzetbelasting (vlg aangifte)
Loonbelasting
Nog te betalen kosten
Verrekeningen
Voorraad
Voorraad onderhanden werk
Lonen
Premies sociale verzekeringen
Pensioenkosten
Werkkleding
Opleidingskosten
Personeelskosten
Afschrijving goodwill
Afschrijving bedrijfspand
Afschrijving personenauto
Afschrijving bedrijfswagen
Afschrijving bedrijfsmiddelen
Boekwinst/verlies goodwill
Boekwinst/verlies bedrijfspand
Boekwinst/verlies bedrijfswagen
Boekwinst/verlies bedrijfsmiddelen
Huur
Energie en water
Energie en water
Overige huisvestingskosten
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Mutatie dubieuze klanten
Mutatie dubieuze debiteuren
Verkoopkosten
Privé-gebruik auto
Autokosten
Kantoorkosten
Telefoon- en internetkosten
Contributies en abonnementen
Verzekeringspremies
Advieskosten
Betalingsverschillen
BTW kleineondernemersregeling
Algemene kosten
Kosten grond- en hulpstoffen
Kosten uitbesteed werk
Omzet (BTW hoog)
Omzet (BTW laag)
Omzet (Overige tarieven)
Omzet (Privégebruik)
Omzet (Nul tarief)
Omzet (BTW verlegd)
Omzet (Klant buiten EU)
Omzet (Klant binnen EU)
Royalty's
Verleende korting
Wijziging voorraad
Buitengewone baten/lasten
Rente rekening couranten
Rente leningen (te ontvangen)
Rente leningen (te betalen)
Rente en kosten bank

Omdat wij bonnen automatisch voor jou boeken, kunnen wij dit niet op het allerlaagste / meest gedetailleerde niveau doen. Het is dan ook niet mogelijk om een gepersonaliseerd Referentie Grootboek Schema aan te maken en persoonlijke boekingsregels toe te voegen.  

Dit schema is overigens wel voldoende om een kloppende administratie te kunnen voeren. 

Neem contact op met ons support team

Kom je er niet helemaal uit? We're here for you! Open een chat met ons support team, stuur een mail of plan een belafspraak in. We streven ernaar om je binnen 24 uur te beantwoorden.

Heb je het antwoord gevonden?