Een stornering kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld als je onvoldoende saldo op jouw betaalrekening hebt, een blokkade op een rekeningnummer hebt of als je besluit een incasso terug te draaien.

Wanneer een stornering plaatsvindt zie je in Tellow twee transacties staan. Eerst een afschrijving (-), gevolgd door een bijschrijving (+) omdat het bedrag teruggestort is.

Deze twee transacties bedragen evenveel. Deze transacties heffen elkaar op (+ = -). Wanneer zoiets gebeurt moet je deze transacties weg boeken als 'Kruisposten'. 

Hetzelfde principe kan je hanteren wanneer je een product retour gestuurd hebt en het geld terug hebt gekregen van de leverancier of andersom tussen jou en een klant. 

  1. Ga naar <Geavanceerd>
  2. Kies voor <Reconciliatie> 
  3. Klik op de betreffende transactie
  4. Kies vervolgens onder <Boek als> voor <kruisposten>
  5. Doe dit hetzelfde bij de andere transactie

Heeft u het antwoord gevonden?