1. Ga naar <Geavanceerd>
  2. Ga naar <Reconciliatie> 
  3. Selecteer de transactie waar het om gaat
  4. Kies voor <Boeken als...> en kies voor <rente en kosten bank>
  5. Klaar!

De geavanceerde functies van Tellow schakel je in door onder <Instellingen> naar <Gebruikers en Rollen> te gaan. Hier lees je daar meer over.

Let op! Wanneer je toegang hebt tot de optie <Geavanceerd> kun je o.a. wijzigingen aanbrengen in je Tellow administratie. Enige boekhoudkundige kennis is hierbij wel zo handig. Heb je dit niet? Dan is het beter om hulp te vragen aan een eventuele boekhouder.

Heeft u het antwoord gevonden?