Nu je bankrekening is gekoppeld is het zaak om je startdatum in te stellen.

De administratieve startdatum bepaalt:

  1.  Vanaf welke datum de transacties van je zakelijke rekening te zien zijn in Tellow.
  2. Vanaf welke datum wij dus ook de bijbehorende bonnen en facturen van je nodig hebben.

De startdatum is altijd aan het begin van een kwartaal.

Wat is mijn startdatum?
Via <Instellingen > onder <Administratie instellingen > vind je jouw administratie-startdatum in Tellow terug. 

Startdatum aanpassen?
Je kunt eventueel zelf je Tellow startdatum aanpassen, bijvoorbeeld omdat je de voorgaande periode in Tellow wilt zetten (of juist niet). 

Je kunt je startdatum als volgt aanpassen:

  1. Kies onder <Administratie instellingen > voor <Wijzig >
  2. Selecteer de gewenste startdatum
  3. Klik rechts op <Opslaan>

Voorbeeld

Het is 1 april 2019 en je wilt beginnen met Tellow. Het liefste wil je ook alles (alle transacties en bestanden) van kwartaal 1 in Tellow hebben. Dan kan je de startdatum terugzetten naar 1 januari 2019 en alsnog alles aanleveren. 

Let op! Dit kost natuurlijk wel wat tijd. Bovendien vallen de kosten voor het verwerken van deze bonnen en facturen niet in de gratis proefperiode. Die van het lopende kwartaal (na je startdatum) wel natuurlijk. 

Een goed alternatief is om je eerdere administratie in Tellow te zetten via de Beginbalans. Hieronder leggen we uit hoe.

Beginbalans

Heb je al een administratie gevoerd voor Tellow en wil je de boekhouding van vorig jaar of vorig kwartaal in Tellow verwerken? Dan kun je dit vastleggen in de Beginbalans. 

Hoe vul je de Beginbalans in?
Je vindt de Beginbalans onder de optie <Geavanceerd>. Voor het invullen van de Beginbalans, heb je de volgende opties:

  1. Je boekhouder vult de Beginbalans in. 
  2. Je vult zelf de Beginbalans in.

Je boekhouder vult de Beginbalans in.
De ervaring leert dat ondernemers het invullen van een balans soms ingewikkeld vinden. In dat geval kan jouw eigen boekhouder uitkomst bieden. We leggen hier uit hoe je de boekhouder kunt uitnodigen voor Tellow.  

Je vult zelf de Beginbalans in.
Als je de beginbalans zelf gaat opvoeren, helpen we je alvast een eindje op weg.

De Beginbalans bestaat uit een paar onderdelen, we gaan hierbij uit van een voorbeeldcase waarin de startdatum in Tellow 01/01/2019 is:

  1. De Winst en verliesrekening van 31/12/2018.
  2. De Eindbalans van 31/12/2018.
  3. Een overzicht van alle openstaande facturen (inkoop en verkoop) op 31/12/2018.

Je gaat hierbij dus uit van de rapportages van één dag voor de startdatum in Tellow.

Heb je je administratie in een ander programma bijgehouden? Dan vind je daar alle benodigde gegevens die je kunt overnemen in Tellow. 

Heb je je administratie in Excel bijgehouden? Dan bepaal je voor het onderdeel
<Winst- en verlies > welke uitgaven en inkomsten onder welke post horen. Voor het onderdeel <Eindbalans> gebruik je de gegevens die je hebt gebruikt voor de belastingaangiften. 

Heeft u het antwoord gevonden?