Via de offerte instellingen kan je standaard gegevens en teksten instellen.

Je vind de instellingen in het linker menu onder 'Instellingen' → 'Offerte'.

Hier kan je de volgende gegevens standaard instellen:

  • Onderschrift

Hier kan je een standaard onderschrift invoeren. Deze wordt dan in het vervolg altijd onderaan jouw offerte getoond.

  • Betaaltermijn in dagen

Stel een standaard betaaltermijn, elke offerte zal dan automatisch het ingestelde betaaltermijn aanhouden.

  • Offertesjabloon

Heb jij meerdere offertesjablonen maar wil je één sjabloon als standaard instellen, hier kan het.

  • E-mail bericht

Wij leveren een standaard email-bericht. Wil jij een gepersonaliseerd bericht standaard instellen. Overschrijf de standaard instellingen en voeg je eigen bericht toe.


FAQ

Is het mogelijk een eigen offertenummering in te stellen?

Nee momenteel is dit nog niet mogelijk, wij willen dit op een later moment wel beschikbaar maken. Momenteel hanteren wij de volgende structuur voor de offertenummering.

Jaartal - Nummer

2020-00001

2020-00002

2020-00003

Heb je het antwoord gevonden?