Alle collecties
Abonnement, instellingen & account
Wat doe ik met de bestanden van vóór de administratieve startdatum in Tellow?
Wat doe ik met de bestanden van vóór de administratieve startdatum in Tellow?

Inkoop- en verkoopfacturen van vóór administratieve startdatum | aanloopkosten | opstartkosten | beginperiode | beginbalans

Maron avatar
Geschreven door Maron
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In je beginperiode van Tellow kan het voorkomen dat je nog een betaling(en) moet doen of ontvangen van een bon of factuur die vóór je startdatum bij Tellow is. 

Als deze facturen al wel in een eerdere aangifte zijn meegenomen verwerk je dit op de beginbalans.

Waarom op de beginbalans?

Bestanden waarvan de factuurdatum vóór jouw startdatum in Tellow ligt, zijn al in eerdere btw-aangiftes verwerkt. Het is daarom belangrijk dat deze buiten de lopende btw-periode blijven.

Om te zorgen dat deze bestanden buiten de lopende btw-periode vallen, maar wél de koppeling gemaakt kan worden met de betreffende transactie, verwerk je deze bonnen of facturen op de beginbalans. 

Wil je meer informatie over de beginbalans? We geven je hier meer uitleg. 

❗️ Let op! Heb jij als beginnend ondernemer wel al opstartkosten gemaakt in een periode voor je startdatum in Tellow (en heb jij als starter dus geen beginbalans), bekijk dan dit artikel om te kijken wat je kan doen.


Hoe verwerk je een bon of factuur op de beginbalans?

Je kunt de bestanden als volgt in Tellow verwerken:

  1. Ga naar 'Instellingen' en 'Boekhouding' in de webversie

  2. Kies voor 'Beginbalans'

  3. Scroll naar beneden en klik op 'Verkoopfacturen' of 'Inkoopfacturen'

  4. Vul de factuurgegevens in en klik op 'Opslaan'

  5. Let op: onderaan de balans moet je het geheel nogmaals opslaan. Scroll naar beneden en klik daar ook op 'Opslaan'Wanneer de transactie plaats vindt, kan je de transactie koppelen aan de factuur van de beginbalans.

Was dit een antwoord op uw vraag?