Het is mogelijk dat een relatie een tijdelijk gebrek heeft aan liquiditeiten en dit graag wil overbruggen. Je wilt deze persoon graag helpen en verstrekt hem of haar een lening. 

Deze transacties dienen op een correctie manier verwerkt te worden. Tellow zal namelijk blijven vragen om een verantwoording.


Hoe verwerk ik een verstrekte lening in Tellow?

🔍 Het boeken van de transacties gaat als volgt:

  1. Ga naar 'Instellingen' en 'Boekhouding'. Klik op 'Reconciliatie'

  2. Selecteer de transactie waar het om gaat

  3. Kies voor 'Boek als' en kies voor "Lening te ontvangen"

  4. Klik vervolgens op 'Opslaan'!

💡 Je kan alle transacties die met de lening te maken hebben zo boeken, dus ook het bedrag wat jij leent aan de ander (afschrijving).

Was dit een antwoord op uw vraag?