Bij Tellow geloven wij in de toekomst van freelancen en maken ondernemen simpeler.

Hierdoor heeft Tellow een directe koppeling met de belastingdienst. Hiermee kan de aangifte automatisch worden verstuurd naar de belastingdienst. Geen gedoe meer met het zoeken van je inloggegevens of het uit moeten besteden aan je boekhouder.

Voor wie is het beschikbaar ?

De aangifte digitaal indienen is beschikbaar in het Tellow 'Plus-pakket'. Heb jij dit nog niet? Upgrade dan gemakkelijk via de app of webversie in Tellow onder
Instellingen - Abonnement

ℹ️Het digitaal indienen van de aangifte is momenteel alleen mogelijk via de webversie

Hoe werkt het?

Om de aangifte in te dienen klik dan op 'btw' in de Tellow webversie. Selecteer vervolgens de periode waarvoor je aangifte gaat doen.

Als plus gebruiker zal er een 'button' verschijnen met 'indienen'. Voor dat je de aangifte kan versturen moet die vastgelegd worden. Loop onderstaand stappenplan door om je aangifte in te dienen

  • Controleer of je aangifte klopt en leg deze in Tellow vast door op 'vastleggen' te klikken
  • Klik op 'indienen'
  • Vul de benodigde gegevens in
  • Vul het 'omzetbelastingnummer' in (❗️Het omzetbelastingnummer is niet hetzelfde als je btw-id, Het omzetbelastingnummer ziet er zo uit: 9 cijfers, letter B, 2 cijfers. Bij eenmanszaken zijn de 9 cijfers gelijk aan het burgerservicenummer)
  • Klik vervolgens op 'indienen bij de belastingdienst'

Hoe nu verder?

Na het indienen gaan wij de aangifte versturen, dit kan enkele uren duren.
De voortgang kan je volgen via de statusupdates in het 'btw' menu.

Als de aangifte succesvol is ingediend toont Tellow het betalingsreferentie nummer.

Met het betalingsreferentie nummer kan de aangifte betaald worden via jouw bank-omgeving.

Extra informatie

  • Het digitaal indienen van aangiftes kan voor de aangifte Q1 2020 en verder
  • Ik krijg een foutmelding bij het indienen van de aangifte. Neem contact met ons op via de chat

Heeft u het antwoord gevonden?